system zarządzania fermą

FarmOnline – system zarządzania fermą

FarmOnline to program do zarządzania fermą opracowany specjalnie dla coraz większych gospodarstw produkujących drób i trzodę chlewną. System zawiera cenne narzędzia, które gwarantują uzyskanie najwyższych możliwych wyników produkcyjnych. FarmOnline udostępnia producentowi szereg narzędzi, zarówno wtedy, gdy jest on fizycznie obecny na fermie, jak i podczas jego nieobecności. Program umożliwia dostęp do zdalnego serwisowania i konserwacji systemu. FarmOnline ma również zaawansowane funkcje dla dużych podmiotów o zintegrowanej strukturze produkcji lub grup producentów, m.in. takie jak usługa benchmarkingu.

Jeden system do kontroli wielu procesów

Program FarmOnline Explorer zawiera szereg funkcji wspomagających codzienną kontrolę, analizę i dokumentację produkcji. Są to, między innymi, bezpośredni dostęp do danych, przyjazne dla użytkownika wykresy obrazujące produkcję w czasie rzeczywistym oraz możliwości zdalnego sterowania komputerami klimatycznymi i produkcyjnymi.

Funkcje podstawowe tego systemu zarządzania fermą to:

 • Ekrany przeglądu danych produkcyjnych definiowane przez użytkownika.
 • Funkcja rejestracji alarmów w czasie rzeczywistym oraz ich zatwierdzania.
 • Analiza danych historycznych za pośrednictwem krzywych trendów.
 • Generowanie raportów.
 • Eksportowanie danych do innych programów.
 • Przetwarzanie danych dotyczących danego rzutu i funkcji w przerwie.
 • Zdalne sterowanie ustawieniami komputerów DOL.
 • Konfigurowanie programów dziennych dla klimatu i produkcji, np. zadawania paszy.
 • Kopiowanie programów dziennych z jednego komputera do drugiego.
 • Zarządzanie użytkownikami i logowanie za pomocą kodu dostępu.
 • Dostęp do obrazów z kamer internetowych klienta.

FarmOnline – Klimat

Moduł analityczny FarmOnline – Klimat pokazuje na ekranie wszystkie dane z komputera klimatycznego w czytelny sposób, dając użytkownikowi szybki podgląd danych i możliwość przeprowadzenia szczegółowej analizy. Widoczne są bieżące ustawienia z najnowszymi pomiarami oraz status danych parametrów oznaczony określonym kolorem. Moduł oraz dane historyczne ułatwiają szczegółową analizę klimatu i dokonywanie wszystkich niezbędnych korekt.

FarmOnline WebAccess (Dostęp Zdalny)

FarmOnline WebAccess daje dostęp do aktualnych danych oraz alarmów z fermy za pośrednictwem Internetu i specjalnie opracowanej aplikacji FarmOnline Explorer na urządzenia iPhone i telefony z systemem Android. Dzięki dużym możliwościom personalizacji, na jednym ekranie można wyświetlić dane z ferm w różnych lokalizacjach i wyświetlić ich pełny przegląd. FarmOnline Export umożliwia przesyłanie danych z wielu ferm do głównego biura w celu ich dalszej analizy.

FarmOnline Alarm

System FarmOnline Alarm umożliwia rejestrację i odczyt zdarzeń z urządzeń alarmowych DOL 2300/2400. Pozwala na odczytywanie danych i potwierdzanie alarmów. W przypadku potwierdzenia alarmu z poziomu FarmOnline wymagany jest 6-cyfrowy kod PIN alarmu.

FarmOnline Service Access (Dostęp Serwisowy)

monitorFarmOnline Service Access pozwala użytkownikowi na zdalne wyświetlanie i obsługę ekranu komputera DOL. Użytkownik FarmOnline Service Access może sprawdzać, nadzorować i kontrolować wszystkie połączone z siecią komputery klimatyczne i produkcyjne DOL. Rozwiązanie umożliwia łatwy dostęp i obsługę menu technicznych, w tym instalacji oraz menu serwisowego. Za pomocą swojego komputera osobistego użytkownik może również nadzorować i instruować pracownika, gdy stoi on obok komputera w budynku. Rozwiązanie gwarantuje serwisantowi łatwy i bezpośredni dostęp do zdalnego sterowania komputerami DOL, np. za pośrednictwem aplikacji TeamViewer. Technik serwisowy może instruować klienta i doradzać mu w zakresie nawigacji po menu komputera w budynku, ponieważ widzi ten sam ekran, który jest wyświetlany na komputerze DOL. Pracownik obsługujący komputer DOL w budynku inwentarskim widzi, czy usługa FarmOnline Service Access jest aktywna. Ponadto FarmOnline Service Access zawiera rejestr, w którym jest zapisywanych sto ostatnich akcji (wyświetlanych poprzez klikanie przycisku wstecz).

Więcej aktualności

Leave a CommentYour email address will not be published.