karmidła dla drobiu

Korzyści wynikające ze stosowania systemów karmidłowych u stad rodzicielskich

Efektywny chów stad rodzicielskich w dużej mierze zależy od prawidłowego systemu żywienia i pojenia zwierząt. Poprzez dobór odpowiedniego wyposażenia hodowli można zapewnić zwierzętom nie tylko optymalne warunki do utrzymania zdrowia, ale i wysoki stopień zapłodnienia i stabilność nieśność. Prawidłowe żywienie ma kluczowy wpływ na równomierny rozwój płciowy i fizyczny oraz wysoką zdolność reprodukcyjną.

Znaczenie karmideł dla stad rodzicielskich

Odpowiednio dobrany system karmidłowy u stad rodzicielskich gwarantuje maksymalną wydajność procesów żywieniowych. Zapewnia pełną efektywność poprzez równomierny przepływ paszy, bez względu na wysokość posadowienia misy czy poziom ściółki. Oferuje prawidłowe warunki rozwoju, przy jednoczesnej oszczędności paszy i jej optymalnej konwersji.

Dobrane do potrzeb zwierząt żywienie wpływa na rozwój poszczególnych osobników, w tym przede wszystkim takie cechy jak przyrost masy. Oczywiście kluczowe znaczenie w tym przypadku ma jakość paszy i zawartość w niej niezbędnych składników odżywczych, jednak forma podania niewątpliwie wpływa na lepszy dostęp do pożywienia i jego przyswajalność.

W przypadku stad rodzicielskich system karmidłowy powinien zapewniać możliwość różnicowania paszy dla kogutów i kurek, gdyż wykazują one inne zapotrzebowanie na poszczególne składniki.

Zaawansowane systemy są też przystosowane do potrzeb kurcząt, rozpoczynając od tych jednodniowych. W tym przypadku zastosowanie znajdują specjalne karmidła, które pozwalają na wysoki poziom zadawania paszy w pierwszych dniach. Jednodniowe kurczęta są w stanie samodzielnie korzystać z karmidła, o ile będzie ono optymalnie dostosowane do ich potrzeb. Swobodny dostęp do paszy to dobry początek wzrostu stada i równomierność żywienia.

Więcej aktualności

Leave a CommentYour email address will not be published.