Sterowanie

SYSTEM STEROWANIA SKOV

Trwający już od długiego czasu globalny rozwój gospodarczy doprowadził do modernizacji rolnictwa.

Jest to zwłaszcza widoczne przy produkcji drobiu. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom hodowców SKOV stworzył serię komputerów dla budynków inwentarskich do kontroli klimatu i produkcji dla brojlerów, stad reprodukcyjnych oraz niosek.

Komputery są zaprojektowane w systemie modułowym, co pozwala na łatwe dostosowanie do potrzeb każdego hodowcy. Sam komputer posiada duży, 10 calowy ekran dotykowy z ikonami graficznymi. Jest łatwy i intuicyjny w obsłudze oraz posiada 25 różnych wersji językowych.

Do czego służą systemy sterowania do kurników?

Proponowane przez nas systemy sterowania do kurników marki SKOV służą przede wszystkim modernizacji i automatyzacji hodowli. Nowoczesne komputery pozwalają na kontrolowanie klimatu w kurniku. Hodowca może sterować parametrami według swoich preferencji oraz potrzeb zwierząt. Co ważne, system sterowania informuje gospodarza o pojawiającym się problemie, dzięki czemu możliwa jest szybka reakcja.

Komputery SKOV pozwalają na kontrolowanie podaży wody i paszy, temperatury oraz oświetlenia. Gromadzą w sobie duże ilości danych. Nowoczesne zarządzanie gospodarstwem z wykorzystaniem systemów sterowania staje się coraz popularniejsze. Systemy sterowania stosowane są zarówno w dużych fermach, jak i mniejszych kurnikach. Jeśli i Państwo chcą wejść na wyższy poziom hodowli, zachęcamy do skorzystania z naszej oferty.

Rodzaje komputerów 53X:

 • DOL 534 – Komputer do kontroli klimatu
 • DOL 535 – Komputer do kontroli produkcji
 • DOL 535 P – Komputer do kontroli tzw. „małej produkcji”
 • DOL 539 – Komputer do kontroli klimatu i produkcji

DOL 539 + P – Komputer do kontroli klimatu oraz tzw. „małej produkcji”

KONTROLA KLIMATU

Rodzaje połączeń w zależności od typu wentylacji:

 1. DOL 534/539 LPV

Powyższy obraz przedstawia schemat kontroli klimatu za pośrednictwem komputera SKOV  w budynkach wykorzystujących energooszczędną wentylację LPV (Low Power Ventilation). Ten typ wentylacji jest najczęściej używany w regionach o klimacie umiarkowanym, m.in. w Polsce. Świeże powietrze jest doprowadzane do budynku przez wloty ścienne lub sufitowe, natomiast usuwanie zużytego powietrza zwykle odbywa się poprzez wentylatory kominowe umieszczone w suficie (lub ścianach bocznych) oraz wentylatory szczytowe.

2. DOL 534/539 Tunel

Komputer SKOV może również kontrolować wentylację opartą na zasadzie tunelu, która zwykle jest zalecana w tropikalnych częściach świata. Powietrze pobierane jest w okolicy jednego szczytu budynku najczęściej przez wloty tunelowe oraz panele chłodzące (tzw. pad-cooling), zaś usuwane jest poprzez wentylatory szczytowe na drugim końcu budynku. Powoduje to ciąg chłodnego powietrza biegnący wzdłuż całego budynku.

3. DOL 534/539 Combi-Tunel

Komputer SKOV może również łączyć zalety wentylacji LPV oraz tunelowej w postaci jednego, inteligentnego systemu wentylacyjnego Combi-Tunel, który zwykle jest najlepszym rozwiązaniem w subtropikalnych częściach świata. System ten jest jednak również bardzo często wybierany przez hodowców w Polsce. Sterownik zapewnia zwierzętom optymalne warunki, uzależniając wentylację od temperatury i wilgotności zewnętrznej oraz wieku zwierząt. Przy niskich temperaturach zewnętrznych system wentyluje zgodnie z zasadami energooszczędnej wentylacji LPV, a przy wysokich temperaturach zewnętrznych automatycznie przełącza się w tryb wentylacji tunelowej.

Wybrane funkcje sterowania klimatem:

 • Technika regulacji PID
 • Energooszczędne sterowanie pracą wentylatorów – MultiStep® i Dynamic MultiStep®
 • Kontrola klimatu w oparciu o temperaturę i wilgotność
 • Zaawansowane funkcje sterowania mikroklimatem
 • Obniżanie temperatury w nocy
 • Możliwość sterowania wentylacją minimalną poprzez czujnik CO2
 • Kontrola kilku źródeł ciepła, w tym wymienników odzyskujących ciepło
 • Cyrkulacja powietrza, w tym sterowanie mieszaczami powietrza
 • Kontrola wilgotności z oraz bez ogrzewania
 • Obsługa systemów chłodzenia wysokociśnieniowego oraz pad-cooling
 • Funkcje czyszczenia systemów chłodzenia
 • Funkcje dodatkowe jak namaczanie / czyszczenie / suszenie
 • Uruchamianie chłodzenia przed osiągnięciem maksymalnej wydajności wentylacji
 • Zaawansowane funkcje kontroli krzywych regulacyjnych (temperatura, ogrzewanie, wilgotność, uruchomienie tunelu, minimalna i maksymalna wentylacja)
 • Krzywe trendów
 • … oraz wiele innych funkcji

KONTROLA PRODUKCJI

Zaawansowane systemy sterowania klimatem i produkcją to niezbędne składowe dla uzyskania pełnej kontroli nad produkcją drobiu, a tym samym osiągania optymalnych wyników produkcyjnych. Sterownik powinien kontrolować i monitorować mikroklimat w obiekcie, a także dane dotyczące zużycia paszy, wody, a także pracy systemu oświetlenia itp. Z komputerem SKOV jest to możliwe. Zapewnia on ciągłe monitorowanie naszej produkcji, dzięki czemu możemy z łatwością ocenić jej stan oraz w razie potrzeby szybko reagować w przypadku wystąpienia ewentualnych problemów.

Podstawowe funkcje komputera SKOV:

 • Zapewnia optymalne i jednolite warunki dla wszystkich zwierząt w kurniku
 • Zapewnia zwierzętom odpowiednią ilość paszy i wody, więc ich potencjał wzrostu może być całkowicie wykorzystany
 • Gromadzi i aktualizuje dane, na bazie których hodowca może podejmować odpowiednie decyzje
 • Zapewnia hodowcy skuteczne monitorowanie produkcji
 • Może zasugerować pewne problemy produkcyjne zanim się jeszcze pojawią

Monitorowanie – klucz do kontroli

Stałe monitorowanie produkcji umożliwia hodowcy kontrolowanie jej wydajności.

Komputer SKOV zawiera wiele funkcji, które mogą być w łatwy sposób zainstalowane i dostosowane do indywidualnych potrzeb. Hodowca może jednak stworzyć własne opcje, które będą dostosowane tylko pod jego potrzeby.

Sukces hodowcy oparty jest nie tylko na wyposażeniu kurnika w odpowiedni sprzęt, ale w dużej mierze zależy od trafnej analizy i podejmowania właściwych kroków na podstawie danych dostarczonych przez komputer SKOV m.in. takich jak:

 • Przyrost dzienny
 • Spożycie paszy na 1 sztukę
 • Współczynnik konwersji paszy (FCR)
 • Stosunek zużycia wody do paszy
 • Śmiertelność

• PEF (Wskaźnik Wydajności Produkcji)

 1. DOL 535/539 dla brojlera

W produkcji brojlerów najważniejszą rzeczą jest zapewnienie ptakom takich warunków, aby móc w pełni wykorzystać ich potencjał wzrostu. Wszystkie kurczęta powinny równomiernie przyrastać przez cały okres rzutu, aby w końcowej fazie uzyskać możliwie wyrównane stado, jednocześnie osiągając wysokie wyniki produkcyjne.

Z tego powodu niezwykle ważne jest monitorowanie wagi zwierząt, a także zużycia wody oraz paszy.

Komputer SKOV rejestruje te dane i używa ich do obliczania najważniejszych parametrów produkcyjnych, m.in. takich jak przyrosty zwierząt, masa ptaków, a także zużycie paszy i wody.

Pasza to najbardziej kosztowny element produkcji, a jednocześnie jeden z najważniejszych  czynników w optymalizacji wydajności i przyrostów zwierząt. Karmienie kontrolowane jest przez zaawansowany program, który może dystrybuować do pięciu różnych składników paszy. Program zapisuje ilość zużytej paszy i generuje alarm, gdy jej poziom w silosie osiągnie poziom minimum.

2. DOL 535/539 P

Ta wersja ma wiele takich samych funkcji jak DOL 535/539 dla brojlerów, ale kontroler nie pozwala na ustawienie mieszania paszy w programie paszowym. Sterownik jest używany głównie tam, gdzie jest hodowca jest zaopatrywany w gotową mieszankę paszy. Liczba możliwych do podłączenia komponentów jest również mniejsza niż w przypadku DOL 535/539 dla brojlerów.

3. DOL 535/539 Reprodukcja

Przy reprodukcji ważne jest, aby prawidłowo dostosować poziom karmienia dla kur i kogutów. Z DOL 535/539 pasza może być odpowiednio ważona i dostarczana do maksymalnie 24 miejsc docelowych. Ilość paszy można ustawić i dostosować ręcznie lub może być ona dostosowywana automatycznie, zgodnie wiekiem oraz wymaganiami żywieniowymi kur i kogutów w danym okresie produkcji. Pasza możne być zadawana z maksymalnie pięciu silosów i można ją wymieszać tuż przed karmieniem. W okresie nieśności możliwe jest automatyczne liczenie jaj, jednak te dane można również wprowadzać ręcznie. Możliwe jest również rejestrowanie jajek podłogowych, systemowych i jaj lęgowych.  Jeśli automatyczne liczniki jaj nie są zainstalowane, wówczas złożone jajka należy wprowadzić ręcznie.

Wybrane funkcje sterowania i monitorowania produkcji:

 • Kontrola zadawania paszy
 • Możliwość ustawienia harmonogramów pracy paszociągów, elektrozaworów wody, programu świetlnego itp.
 • Elektroniczne ważenie paszy poprzez wagi z dwoma czujnikami wskazującymi zapotrzebowanie na paszę
 • Wagi pod silos – 2 lub 4 silosy
 • Nadzór i kontrola zaopatrzenia w wodę
 • Licznik jaj
 • Sterowanie światłem za pomocą programu świetlnego, ściemniacza i czujnika natężenia oświetlenia
 • Automatyczne i ręczne ważenie ptaków
 • Mieszanie paszy (waga DOL99B lub DOL9940) maksymalnie do 5 komponentów
 • Monitorowanie zużycia paszy
 • Obliczanie i wyświetlanie wskaźników FCR, EPEF
 • Obliczanie i wyświetlanie zużycia paszy i wody w przeliczeniu na 1 zwierzę

… oraz wiele innych funkcji.

Avena Tadeusz Awiżeń
Klewki 13A, 10-687 Olsztyn, Gmina Purda NIP: 739-100-53-46
Kontakt biuro

Copyright @ 2022 Avena. Wszystkie prawa zastrzeżone.​ Projekt i realizacja: artneo.pl