farma kurczaków

Porozmawiajmy o oszczędnościach w hodowli drobiu

Utrzymanie hodowli drobiu wiąże się z wysokimi kosztami. Wielu hodowcom zależy na ich zminimalizowaniu. Rozwiązaniem może być postawienie na nowoczesne systemy, usprawniające pracę w gospodarstwie. Jakie technologie pozwalają na zoptymalizowanie kosztów utrzymania hodowli drobiu? Które z nich sprawdzą się w budynkach inwentarskich?

Odzysk ciepła a wentylacja

Na koszty związane z utrzymaniem hodowli drobiu w znacznym stopniu wpływa eksploatacja wentylacji i ogrzewania w kurniku. W budynkach inwentarskich musi bowiem panować odpowiednia temperatura i wilgotność. Usuwanie zużytego powietrza z obiektu często wiąże się z dużymi stratami, wynikającymi z konieczności podgrzania nowych mas. Z tego powodu w nowoczesnych gospodarstwach stawia się na inteligentne systemy, które odzyskują energię z powietrza. To m.in. rekuperacja, dołączana do wentylacji. Pobiera ona ciepło ze zużytego powietrza i ogrzewa nowe masy wpadające do pomieszczenia.

Optymalizacja kosztów związanych z pracą ludzi

W dużych gospodarstwach zatrudnia się wielu pracowników. Współczesne rozwiązania pozwalają jednak na ograniczenie wydatków związanych z ich pracą. W nowoczesnych hodowlach drobiu stawia się na zautomatyzowane systemy podające wodę oraz pożywienie. Dzięki nim pracownicy nie muszą przenosić i dozować tych produktów. Wszystko odbywa się automatycznie – linie pojenia i żywienia dla drobiu docierają do wszystkich klatek i wybiegów. Dzięki nim możliwe jest też podniesienie efektywności produkcji. Odpowiednio żywione ptaki szybciej uzyskują odpowiednią masę ciała i rzadziej zapadają na poważne choroby.

Oświetlenie w technologii LED

We współczesnych obiektach mieszkalnych i przemysłowych coraz rzadziej korzysta się z klasycznych żarówek. Zastępują je diody LED, które pobierają kilkukrotnie mniej prądu. W hodowlach drobiu konieczne jest zapewnienie odpowiedniego cyklu dobowego, zwłaszcza gdy ptaki nie mają dostępu do okien i zewnętrznych wybiegów. Właściwe oświetlenie jest więc niezbędne, dlatego warto pomyśleć o zoptymalizowanych technologiach, zmniejszających koszty eksploatacji.

Więcej aktualności

Leave a CommentYour email address will not be published.