hodowla na wolnym wybiegu

Hodowla drobiu a polskie prawo

Hodowle drobiu mają za zadanie zapewnić odpowiednią ilość mięsa dla przetwórstwa żywności. Takie gospodarstwa muszą jednak spełniać szereg restrykcyjnych norm, by mogły one dostarczać swoje wyroby do docelowych klientów. Polskie prawo szczegółowo określa najważniejsze zasady związane z hodowlą ptaków. Co na ten temat mówią aktualne przepisy?

Gdzie można hodować ptaki?

Polskie prawo dopuszcza hodowanie ptaków na własny użytek także na terenach, które nie zostały określone jako rolne. Dokładne zasady ustala samorząd terytorialny dla danego obszaru. Nawet w dużych miastach można hodować ptaki, ale zwykle muszą być one trzymane w osobnych, zamkniętych budynkach, o określonej powierzchni.

Prawo a traktowanie ptaków w hodowlach

W hodowlach drobiu konieczne jest też traktowanie zwierząt w sposób humanitarny. Mówi o tym art. 1 ust. 1 z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt. Oznacza to, że wszelkie zabiegi muszą przeprowadzać osoby odpowiednio wykwalifikowane. Żywe ptaki powinny natomiast przebywać w warunkach, w których mają dostęp do pożywienia, wody oraz świeżego powietrza. Nie można hodować drobiu w klatkach, w których nie ma on możliwości zachowania naturalnej pozycji.

Prawo a profesjonalne hodowle drobiu

Hodowle drobiu mogą działać legalnie tylko wtedy, gdy spełniają kilka warunków postawionych przez obowiązujące przepisy. Na ten temat mówi rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 roku w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej. W ustawie znajdują się definicje pojęć związanych z hodowlą ptaków, a także szczegółowe wymagania dotyczące powierzchni kurników, ich wielkości oraz zastosowanych w instalacji. Przepisy wskazują, że w kurniku musi znaleźć się system oświetlenia sztucznego lub dostęp do światła naturalnego. Prawo wspomina też o sposobie kontroli stanu zdrowia ptaków, określając ich częstotliwość. Sprzęt wykorzystywany w hodowlach musi być natomiast wykonany z materiałów nietoksycznych i nadających się do odkażania. Z takich surowców powstają urządzenia z naszej oferty.

 

Więcej aktualności

Leave a CommentYour email address will not be published.